bra_2004007.jpg bra_2004003.jpg
Viktige tidsfrister.
Nyttige lenker
Altinn
Brønnøysundregistrene
Arbeidstilsynet
Info fra Regjerningen
Lover og forskrifter
NAV
Norges Bank
Oslo Børs
Skatteetaten
Statistisk Sentralbyrå
Stortinget
Toll og Avgiftsdirektoratet
Forliksrådet
Konfliktrådet
Datatilsynet
Starte Bedrift
A-Meldingsfrist innsending 5. påfølgende mnd.
Betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift:
Januar-Februar
15. Mars
Mars-April
15. Mai
Mai-Juni
15. Juli
Juli-August
15. September
September-Oktober
15. November
November-Desember
15. Januar
Januar-Februar (T1)
10. April
Mars-April (T2)
10. Juni
Mai-Juni (T3)
31. August
Juli-August (T4)
10. Oktober
Sept-Okt (T5)
10. Desember
Nov-Des (T6)
10. Februar
Årstermin
10. Mars
Innlevering og betaling av
omsetningsavgift/mva:
Sammenstillingsoppgave til lønnstakere
1. Februar
Selvangivelse for selskap
31. Mai
Selvangivelse for lønnstaker
30. April
Årsregnskap
31.Juli
Betalingsfrist for tilleggsskatt
(for å unngå renter)
31. Mai
Forskuddsskatt for upersonlige
skatteytere
15. Februar og 15. April
Aksjonærregisteroppgave
31. Januar
Ordinær Generalforsamling og
fastsetting av årsregnskap
30. Juni
Betaling av forskudsskatt for personlig næringsdrivende:
15. Mars, 15. Mai, 15. September, 15. November
bra_2004001.jpg